50 jaar Fotogroep Vlijmen

1972 – 2022

Ontstaan

Het zal in de jaren ’60 geweest zijn dat fotograaf Ton Feijen op het Plein No.10 een fotowinkel runde.
In die winkel kwamen regelmatig amateurfotografen uit de directe omgeving van Vlijmen bijeen. Ton bracht ze daar de kneepjes van het fotowerk bij. Daarbij kon gebruik gemaakt worden van de studio en doka.
De basis voor de fotogroep is mogelijk in die tijd daar al gelegd.

Historie

Zeker is dat op 5 juni 1972 fotoclub Diamand werd opgericht, mede op initiatief van Bert Erens werkzaam bij het Instituut voor Maatschappelijk en Sociaal-cultureel Werk Vlijmen. Het Vlijmens buurthuis De Mand werd door de nieuwe club als thuishonk gekozen (vandaar de “d” in de naam).
Op de eerste bekende ledenlijst (1972?) zien we de naam van Bert Erens terugkomen. De eerste voorzitter was Thijs Hornix, met mevrouw Rijen, echtgenote van een raadslid, als penningmeester. Ook Piet Weltz, die een bescheiden fotowinkel op de Vliedberg runde, behoorde tot de eerste leden van fotoclub Diamand.
De contributie bedroeg aanvankelijk Fl. 10,- per jaar.

Bijna vanaf het begin kwamen de leden elke twee weken op donderdagavond om 20:00 uur bijeen.
Tot de vaste activiteiten behoorden beoordelingsavonden over een bepaald onderwerp: Markt, Vakantiefoto’s, Water, Het Ei of Gezelligheid. Op een vrije bespreking konden leden hun beste foto’s laten beoordelen. Daarnaast werden een of twee dia-avonden (maximaal 20 dia’s per lid) ingepland.
Werkavonden werden gebruikt voor fotograferen van stillevens of modellen, maar ook om de praktische of theoretische achtergrond te verbeteren, met veel aandacht voor het werk in de donkere kamer. Samen op locatie fotograferen, zoals in ’s-Hertogenbosch of de Verolme werf in Heusden, mocht niet ontbreken in de jaarindeling.
10 december 1981 stond onder andere de voorbereiding voor een Probleemavond op 21 januari 1982 in de jaarindeling, die als zodanig ook plaats heeft gevonden. Niet helder wordt wat die avond aan de orde is geweest.

Op 6 september 1984 werd de naam als gevolg van de verhuizing naar buurthuis De Korf gewijzigd in fotogroep Nièpce, naar de eerste fotograaf die in 1825 een beeld blijvend wist vast te leggen.
De fotogroep organiseerde fotowedstrijden, wat regelmatig nieuwe clubleden opleverde.
Het maximum aantal leden van de fotogroep was op enig moment 25. Van 1972 tot en met 2022 heeft de fotogroep totaal ruim 130 leden gekend.
Naast leden uit de tegenwoordige gemeente Heusden, hebben zich amateurfotografen uit de omgeving aangesloten zoals uit Empel, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Veghel, Vught en Waalwijk.

Bijna alle jaren werd een eigen foto-expositie georganiseerd. Naast individuele foto’s en series worden de resultaten van gezamenlijke thema’s die aan de orde zijn geweest, gepresenteerd. In dit kader kan Het Koffertje niet onvermeld blijven, een thema wat al ruim 15 jaar terug komt. Steeds opnieuw wordt het enthousiast ontvangen door zowel de leden van de fotogroep als de bezoekers van de expositie.
Daarnaast kon soms nog op een bijzondere locatie worden geëxposeerd zoals een gemeentehuis, bibliotheek, instelling of in de tegenwoordige Cultuurtoren Honsoirde.

In de jaren ‘90 is de huidige naam Fotogroep Vlijmen gekozen, om de betrokkenheid met Vlijmen meer tot uitdrukking te laten komen.
In 2011 is de fotogroep officieel een vereniging geworden.

Door de jaren heen zijn er verschillende activiteiten met andere fotoclubs geweest. Dan werden bijvoorbeeld foto’s van elkaar beoordeeld, een fotoselectie van de Fotobond of een documentaire film bekeken en besproken of een spreker uitgenodigd.

Fotografische ontwikkelingen

Bij het ontstaan van de fotogroep lag de nadruk op zwart/wit fotografie en beschikten de meeste leden over een eigen doka.
Bij de beoordeling speelde aanvankelijk het competitie-element een belangrijke rol. Per avond werden aan elke beoordeelde foto punten toegekend, zodat aan het eind van zo’n avond de beste foto bekend was. Na verloop van tijd verdween dit competitie-element en kreeg het onderling stimuleren meer de overhand, waardoor de club meer een groep werd. Een groep die elkaar stimuleert om ieders fotografisch kunnen op een hoger plan te brengen.

In 1975 kreeg de fotogroep een doka beschikbaar voor leden. Daar werden werkavonden gehouden en konden leden hun ervaringen uitwisselen.
De kleurenfotografie werd in de jaren ’70 en ’80 veelal met dia’s bedreven.
Aan het eind van de jaren ’90 kwam voorzichtig de digitale fotografie in beeld bij de fotogroep. De eerste jaren nog naast zwart/wit en kleurenfotografie op film.

Huidige situatie

Inmiddels bestaat Fotogroep Vlijmen dus al weer 50 jaar. Een prestatie, vijftig jaar lang bezig zijn met fotografie en het einde is nog niet in zicht. Het doel blijft om onze prestaties telkens weer te verbeteren.
In het jaarprogramma is te zien op welke wijze vorm wordt geven aan deze doelstelling.
Een belangrijk doel en drijfveer voor de groep is de jaarlijkse Paasexpositie die telkens door honderden mensen wordt bezocht. Met de hele groep dit evenement organiseren is steeds weer een uitdaging. Het is altijd weer fijn om zoveel mensen deelgenoot te kunnen maken van deze hobby.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website accepteert u de cookies.