Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over:
Omgaan met vertrouwelijke informatie
Algemeen
Leden
Tweewekelijkse bijeenkomst
Contributie
Fotobond
Exposities
Belangstelling

Omgaan met vertrouwelijke informatie

Welke gegevens hebben wij van de leden?

Lidnummer van de Fotobond;
Naam: Voor- en achternaam;
Adres: straat huisnummer, postcode, plaats;
Telefoonnummer: vast nummer en/of mobiel nummer;
E-mailadres;
Bankrekeningnummer.

Wat doen we met de gegevens?

Van deze gegevens wordt een actuele ledenlijst gemaakt.
Over deze lijst kan ieder lid beschikken en er gebruik van maken.
Deze gegevens worden om statutaire redenen uitgewisseld met de Fotobond.
Gegevens die naar andere instellingen gaan dan de Fotobond kunnen alleen met toestemming van betrokkene worden verstrekt.

Hoe gaan we met de gegevens om?

De ledenlijst wordt achter een inlogcode op de website van de fotogroep geplaatst.
Alleen de leden beschikken over de inlogcode.
Hoe de leden individueel omgaan met de gegevens wordt niet gecontroleerd.
Nieuwe leden worden bij de start van het lidmaatschap op het ‘Beleidsstuk: Omgaan met vertrouwelijke gegevens’ gewezen en wordt hun akkoord gevraagd. Na akkoord wordt aan haar/hem de inlogcode verstrekt.

Wie is voor de gegevens verantwoordelijk?

Het beheren van de gegevens valt onder de gebruikelijke verantwoordelijkheid van het bestuur.
Van de leden wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens van medeleden van de Fotogroep.

Vaststelling

Op de algemene ledenvergadering van 30 augustus 2018 is het ‘Beleidsstuk: Omgaan met vertrouwelijke gegevens’ door middel van stemmen aangenomen en daarmee vastgesteld.
Voor een meer juridische verantwoording verwijzen we naar:

Algemeen

De fotogroep bestaat uit een kleine 20 enthousiaste amateur-fotografen en houdt haar bijeenkomsten gedurende het seizoen van september tot en met juni tweewekelijks in Buurthuis de Korf (Vlijmen) op donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur. We streven ernaar op onze bijeenkomsten een fijne avond te hebben, elkaar te inspireren en ons fotograferen te optimaliseren.

Fotogroep Vlijmen is aangesloten bij de Fotobond, Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie.

Leden

Van leden wordt verwacht dat zij een actieve, positieve bijdrage leveren aan de activiteiten die door de groep ontplooid worden en waar mogelijk deelnemen aan fotowedstrijden van de fotobond en de jaarlijkse Paasexpositie.

Nieuwe leden worden uitgenodigd zich in een vroeg stadium te presenteren met enkele foto’s en een motivatie: wat verwacht men te vinden in de groep? Van vragen wordt men wijs.
Voor het eerste jaar kun je op eigen verzoek uit de fotogroep een maatje krijgen, die al je vragen over de gang van zaken binnen de groep kan beantwoorden met name over presentatie van de foto’s en de gewoonten op de bespreekavonden en de gang van zaken rond de expositie.

Tweewekelijkse bijeenkomst

De bijeenkomsten van Fotogroep Vlijmen bestaan uit fotobesprekingen, een lezing door een fotograaf via de fotobond, een avond een fotoserie bekijken uit het archief van de fotobond, enkele fotosafari’s op zaterdag of in de avond, een avond portretfotografie en avondfotografie, een activiteit met een bevriende fotoclub. In de agenda vindt u de activiteiten die voor dit seizoen gepland zijn.
Een aanwezigheid op minimaal de helft van de geplande avonden is wenselijk voor de continuïteit van de fotogroep. Op de avonden worden o.a. foto’s besproken, soms van een thema, maar meestal vrij werk. Er wordt verwacht dat de foto gepresenteerd wordt in een passend (hulp)passe-partout. Een foto kan slechts éénmaal in de groep worden besproken. Als er een fotosafari is geweest bestaat er doorgaans enkele weken later de gelegenheid de gemaakte foto’s te bespreken, dit kun je lezen in het jaarprogramma (op internet).

Contributie

De contributie bedraagt in 2024 € 100,00 en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Is men slechts een gedeelte van het jaar lid dan wordt de contributie vastgesteld in overleg met de penningmeester.

Fotobond

Door lid te zijn van Fotogroep Vlijmen is men vanzelf ook lid van de Fotobond en van het daaronder vallende Rayon Brabant-West. Dit heeft onder andere de volgende voordelen:

  • ieder lid kan een pas van de Fotobond aanmaken;
  • de fotogroep kan gebruik maken van het fotoarchief van de Fotobond voor een jaarlijkse bespreking;
  • de fotogroep nodigt soms, via de Fotobond, een gastspreker uit;
  • de fotogroep doet een gezamenlijke inzending voor de Bondsfotowedstrijd. De toegang tot de bespreking van deze wedstrijdfoto’s is gratis;
  • als lid van de Fotobond krijgt men het fotoblad “In Beeld” per post en digitaal toegestuurd;
  • als lid van de Fotobond ontvangt men het digitale “Beeldschrift” van Rayon Brabant-West.

Exposities

Jaarlijks houdt de fotogroep een expositie tijdens de Paasdagen met fotowerk van het afgelopen jaar. Iedere fotograaf kan hieraan deelnemen met een selectie van zijn foto’s. De foto’s die op de expositie komen dienen eerst besproken te zijn op een clubavond.
Tijdens de expositie zijn leden van de fotogroep aanwezig die actief de bezoekers begeleiden en vragen over de foto’s beantwoorden.
Wilt u terugblikken op de foto’s van voorgaande exposities? Ga dan naar de expositiepagina.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om lid te worden? Ga dan naar de pagina om lid te worden. Belangstellenden kunnen dan op afspraak twee avonden meemaken en daarna kan wederzijds beslist worden of men lid wordt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website accepteert u de cookies.